Uchwały Rady (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXVI/99/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości na terenie Miasta Giżycka.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2016 r. PN-4131-345.2016 Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdza nieważność uchwały w części dotyczącej: § 3 uchwały, § 2 ust.9 regulaminu, § 3 ust. 1 regulaminu w zakresie zwrotu "oraz chodników będących