Uchwały Rady (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXX/145/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2017-2022.

Uchwała nr XXX/145/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. traci moc na podstawie Uchwały nr XLVIII/165/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r.