Uchwały Rady (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXIII/59/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 września 2008 roku w sprawie: rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr XXIII/59/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 września 2008r. w sprawie rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr XXIII/57/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 września 2008 roku w sprawie: zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

1) Zmiana w §2 ust.1 pkt 5 na podstawie uchwały nr XXXIII/55/09 z dnia 2 września 2009 r. 2) Zmiana w § 2 pkt 5 na podstawie uchwały nr XLIV/78/10 z dnia 9 września 2010 r. 3) Zmiana w § 2 pkt 4 na podstawie uchwały nr XXXIV/25/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.

Uchwała nr XXIII/55/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 września 2008 roku w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008 – 2013

Uchwała Nr XXIII/55/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 września 2008r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta

Uchwała nr XXIII/54/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 września 2008 roku w sprawie: zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Uchwała Nr XXIII/54/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 września 2008r. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Uchwała nr XXIII/52/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 września 2008 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XXIII/52/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 września 2008r.