Uchwały Rady (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XX/21/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie: lokalizacji ośrodka gier

Uchwała nr XX/21/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie lokal

Uchwała nr XX/19/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie: zawarcia porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim

Uchwała Nr XX/19/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 kwietnia 2008r w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim

Uchwała nr XX/17/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie: nabycia nieruchomości

Uchwała nr XX/17/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 kwietnia 2008r.

Uchwała nr XX/16/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie: zamiany nieruchomości

Uchwała nr XX/16/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 kwietnia 2008r.

Uchwała nr XX/14/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie: zasad wynajmowania i wydzierżawiania mienia Gminy Miejskiej Giżycko

Uchwała nr XX/14/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie zasad wynajmowania i wydzierżawiania mienia Gm

Uchwała nr XX/11/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie: udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Giżycka

Uchwała nr XX/11/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenie absol