Uchwały Rady (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXV/81/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie: nabycia nieruchomości

Uchwała nr XXV/81/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 13 listopada 2008r.

Uchwała nr XXV/80/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie: dzierżawy nieruchomości

Uchwała nr XXV/80/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 13 listopada 2008r.

Uchwała nr XXV/79/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w Giżycku UNIEWAŻNIONA

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr PN.0911-440/08 z dnia 29 grudnia 2008r. stwierdził nieważność uchwały Nr XXV/79/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscow

Uchwała nr XXV/76/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/92/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała nr XXV/76/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/92/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała nr XXV/75/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/82/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie stawki opłaty miejscowej

Uchwała nr XXV/75/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/82/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie stawki opłaty miejscowej.