Uchwały Rady (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXVI/90/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko

1)Zmieniona uchwały na podstawie Uchwały nr XL/96/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 czerwca 2017 r. - (dot. kąpieliska Plaża Miejska). 2) Zmiana uchwały na podstawie Uchwały nr LV/95/2018 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 27 czerwca 2018 r.

Uchwała nr XXVI/86/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie: nabycia nieruchomości

Uchwała nr XXVI/86/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2008r.