Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała nr VII/24/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: przyjęcia założeń kierunkowych społeczno – gospodarczego rozwoju Miasta Giżycka na lata 2007 – 2010

Uchwała nr VII/24/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2007r. w sprawie przyjęcia założeń kierunkowych społeczno – gospodarczego rozwoju Miasta Giżycka na lata 2007 – 2010. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm....

Uchwała nr VI/23/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 marca 2007r. w sprawie: zmian do Statutu Miasta Giżycka

Uchwała nr VI/23/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 marca 2007r. w sprawie zmian do Statutu Miasta Giżycka. Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220 ; Dz.U. z 2002r. Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002r. Nr...

Uchwała nr VI/22/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 marca 2007r. w sprawie: zlecenia przeprowadzenia kontroli kompleksowej

Uchwała nr VI/22/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 marca 2007r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli kompleksowej. Na podstawie § 70 ust. 2 Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwała nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003r. zmienionego uchwała nr VIII/33/03 z dnia 25 kwietnia 2003r., zmienionego uchwałą...

Uchwała nr VI/21/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 marca 2007r. w sprawie: określenia wielkości rezerwy mieszkaniowej na rok 2007

Uchwała nr VI/21/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 marca 2007r. w sprawie określenia wielkości rezerwy mieszkaniowej na rok 2007. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 15 zasad wynajmowania lokali wchodzących...

Uchwała nr VI/20/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 marca 2007r. w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr VI/20/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 marca 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia...

Uchwała nr VI/19/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 marca 2007r. w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr VI/19/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 marca 2007r. w sprawie sprzedaży lokali. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), oraz w oparciu o art. 13 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce...

Uchwała nr VI/18/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 marca 2007r. w sprawie: sprzedaży lokali

Uchwała nr VI/19/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 marca 2007r. w sprawie sprzedaży lokali. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), oraz w oparciu o art. 13 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce...

Uchwała nr VI/17/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 marca 2007r. w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr VI/18/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 marca 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997...

Uchwała nr VI/16/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 marca 2007r. w sprawie: oddania nieruchomości w trwały zarząd

Uchwała nr VI/16/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 marca 2007r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997...

Uchwała nr VI/15/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 marca 2007r. w sprawie: nadania nazw ulicom

Uchwała nr VI/15/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 marca 2007r. w sprawie nadania nazw ulicom. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806 i Nr 153 poz. 1271; Dz.U. z 2003...