Uchwały Rady (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr LIII/56/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2018 - 2025.

Nieważność uchwały nr LIII/56/2018 z dnia 23 maja 2018 r na podstawie Uchwały nr 0102-263/18 Kolegim Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 20 czerwca 2018 r., w części dotyczącej wydatków bieżących z pozycji 1.3.1.3. wykazanych w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF".