Uchwały Rady (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr LII/38/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2018 - 2025.

Stwierdza się nieważność uchwały nr LII/38/2018z dnia 25 kwietnia 2018 r., wykazanej w załączniku nr 1 do uchwały, na podstawie Uchwały nr 0102-225/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 maja 2018 r.

Uchwała nr LI/36/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finasowej Powiatowi Giżyckiemu.

Uchwała uchylona na podstawie Uchwały nr LV/79/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2018 r.

Uchwała nr LI/34/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na zadania służące ochronie powietrza.

Stwierdza się nieważność uchwały nr LI/34/2018 z dnia 28 marca 2018 r. na podstawie Uchwały nr 0102-191/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olszynie z dnia 26 kwietnia 2018 r.