Stanowiska w sprawach publicznych

Wybierz rok

DEKLARACJA Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie modernizacjI przejścia przez tory przy ulicy Wyzwolenia

Deklaracja Rada Miejska w Giżycku wnioskuje o podjecie przez burmistrza miasta działań mających na celu modernizację przejścia przez tory przy ulicy Wyzwolenia do standardu zaleconego przez PKP zapewniającego wysokie bezpieczeństwo, tj. rogatek ze zdalnie sterowanymi zaporami i monitoringiem telewizyjnym. Deklarację o przystąpieniu do modernizacji...

OŚWIADCZENIE Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg: Nowowiejska, Świderska i Obwodow

Oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 listopada 2011 roku Rada Miejska w Giżycka zobowiązuje Panią Burmistrz do podjęcia rychłych działań związanych z organizacją ruchu na skrzyżowaniu dróg : Nowowiejska, Świderska i Obwodowa. Wnosimy o podjęcie negocjacji z przedstawicielami GDDK i A zmierzających do zastosowania tymcz...

OŚWIADCZENIE Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie planowanej zmiany struktury organizacyjnej i właściwości Sądu Rejonowego w Giżycku

OŚWIADCZENIE Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie planowanej zmiany struktury organizacyjnej i właściwości Sądu Rejonowego w Giżycku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar

INFORMACJE Rady Miejskiej w Giżycku rok 2010

INFORMACJE Rady Miejskiej w Giżycku rok 2010 do pobrania w załączniku (.rar)

Oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 marca 2010r. protestu mieszkańców dotyczącego likwidacji przejścia przez tory kolejowe przy ulicy Wyzwolenia

Oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 marca 2010r. Na podstawie Statutu Miasta Giżycka § 14 pkt. 2.3 Rada Miejska w Giżycku w sprawie

INFORMACJE Rady Miejskiej w Giżycku rok 2009

INFORMACJE Rady Miejskiej w Giżycku rok 2009 do pobrania w załaczniku (.rar)

Informacja Rady Miejskiej z dnia 17.11.2008 r.

INFORMACJA RADY MIEJSKIEJ W zaprzyjaźnionym Dubnie w dnach 7 i 8 listopada br. odbyły się dni kultury polskiej na Ukrainie. Uroczystości rozpoczęła msza święta w odzyskanym niedawno przez naszych rodaków kościele polskim. Następnie rozpoczęła się sesja naukowa na temat życia i twórczości Antoniego Malczewskiego. Wy

Informacja Rady Miejskiej z dnia 13.10.2008 r.

W dniu 8 października 2008 roku odbyło się posiedzenie Komisji Mienia Miejskiego. Na posiedzeniu tym zgłoszono i zaakceptowano następujące wnioski do budżetu miasta na rok 2009: - likwidacja ulic żwirowych i brukowych w granicach miasta

Informacja Rady Miejskiej z dnia 22.09.2008 r.

Stałe komisje Rady aktualnie analizują sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za 6 miesięcy tego roku. Przedłożenie Radzie takiego sprawozdania jest obowiązkiem ustawowym. Na dzień dzisiejszy Komisja Rewizyjna nie przedstawiła jeszcze swoich ostatecznych wniosków. Nastąpi to na pewno na najbliższej sesji. Sprawozdanie półroczne...