Stanowiska w sprawach publicznych (2014)

Wybierz rok

Oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zbycia działek położonych w Giżycku przy ul. Wodociągowej z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku z 21 sierpnia 2014 r. Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta Giżycka, Rada Miejska w Giżycku oświadcza, że negatywnie ocenia zbycie przez Zarząd Powiatu działek 2-255/13, 2-255/14, 2-255/15