Stanowiska w sprawach publicznych (2011)

Wybierz rok

OŚWIADCZENIE Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg: Nowowiejska, Świderska i Obwodow

Oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 listopada 2011 roku Rada Miejska w Giżycka zobowiązuje Panią Burmistrz do podjęcia rychłych działań związanych z organizacją ruchu na skrzyżowaniu dróg : Nowowiejska, Świderska i Obwodowa. Wnosimy o podjęcie negocjacji z przedstawicielami GDDK i A zmierzających do zastosowania tymcz...

OŚWIADCZENIE Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie planowanej zmiany struktury organizacyjnej i właściwości Sądu Rejonowego w Giżycku

OŚWIADCZENIE Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie planowanej zmiany struktury organizacyjnej i właściwości Sądu Rejonowego w Giżycku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar