Stanowiska w sprawach publicznych (2008)

Wybierz rok

Informacja Rady Miejskiej z dnia 17.11.2008 r.

INFORMACJA RADY MIEJSKIEJ W zaprzyjaźnionym Dubnie w dnach 7 i 8 listopada br. odbyły się dni kultury polskiej na Ukrainie. Uroczystości rozpoczęła msza święta w odzyskanym niedawno przez naszych rodaków kościele polskim. Następnie rozpoczęła się sesja naukowa na temat życia i twórczości Antoniego Malczewskiego. Wy

Informacja Rady Miejskiej z dnia 13.10.2008 r.

W dniu 8 października 2008 roku odbyło się posiedzenie Komisji Mienia Miejskiego. Na posiedzeniu tym zgłoszono i zaakceptowano następujące wnioski do budżetu miasta na rok 2009: - likwidacja ulic żwirowych i brukowych w granicach miasta

Informacja Rady Miejskiej z dnia 22.09.2008 r.

Stałe komisje Rady aktualnie analizują sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za 6 miesięcy tego roku. Przedłożenie Radzie takiego sprawozdania jest obowiązkiem ustawowym. Na dzień dzisiejszy Komisja Rewizyjna nie przedstawiła jeszcze swoich ostatecznych wniosków. Nastąpi to na pewno na najbliższej sesji. Sprawozdanie półroczne...