Stanowiska w sprawach publicznych (2012)

Wybierz rok

Stanowisko Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie szkolnictwa z dnia 21 czerwca 2012r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. Rada Miejska w Giżycku wyraża stanowisko, iż tworzenie oddziałów

STANOWISKO Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Sulimy, Kąp, Kożuchy Wielkie, Upałty, Kruklin w Gminie Giżycko

Stanowisko Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Sulimy, Kąp, Kożuchy Wielkie, Upałty, Kruklin w Gminie Giżycko &

DEKLARACJA Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie modernizacjI przejścia przez tory przy ulicy Wyzwolenia

Deklaracja Rada Miejska w Giżycku wnioskuje o podjecie przez burmistrza miasta działań mających na celu modernizację przejścia przez tory przy ulicy Wyzwolenia do standardu zaleconego przez PKP zapewniającego wysokie bezpieczeństwo, tj. rogatek ze zdalnie sterowanymi zaporami i monitoringiem telewizyjnym. Deklarację o przystąpieniu do modernizacji...