Stanowiska w sprawach publicznych

Wybierz rok

Apel Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2015 r. do Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Apel Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2015 r. do Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zbycia działek położonych w Giżycku przy ul. Wodociągowej z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku z 21 sierpnia 2014 r. Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta Giżycka, Rada Miejska w Giżycku oświadcza, że negatywnie ocenia zbycie przez Zarząd Powiatu działek 2-255/13, 2-255/14, 2-255/15

Apel Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 stycznia 2013r. do przedsiębiorców prowadzących działalność handlową na terenie miasta Giżycka..

Apel Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 stycznia 2013r. do przedsiębiorców prowadzących działalność handlową na terenie miasta Giżyck

Stanowisko Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie szkolnictwa z dnia 21 czerwca 2012r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. Rada Miejska w Giżycku wyraża stanowisko, iż tworzenie oddziałów

STANOWISKO Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Sulimy, Kąp, Kożuchy Wielkie, Upałty, Kruklin w Gminie Giżycko

Stanowisko Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Sulimy, Kąp, Kożuchy Wielkie, Upałty, Kruklin w Gminie Giżycko &