Stanowiska w sprawach publicznych

Stanowisko Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie szkolnictwa z dnia 21 czerwca 2012r.

Stanowisko

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 21 czerwca 2012r.

 

Rada Miejska w Giżycku wyraża stanowisko, iż tworzenie oddziałów
o liczebności większej niż 26 uczniów oraz zamiar redukcji zatrudnienia pracownika ochrony w Gimnazjum Nr 1 w Giżycku są sprzeczne
z intencją podjętej uchwały XIV/96/11 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przyjęcia „Planu działań w zakresie edukacji Gminy Miejskiej Giżycko w latach 2011 –2014”, która miała być kontynuacją uchwały XXXV/107/05 z dn. 21 października 2005r. w sprawie kierunków rozwoju oświaty w mieście Giżycko w latach 2005-2010. Celem podjęcia obu uchwał było zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki dzieci w szkołach, których organem prowadzącym jest gmina miejska Giżycko.

W związku z powyższym radni nie mogą pozostać obojętni wobec sprzeciwu rodziców i zamiaru tworzenia oddziałów o liczebności większej niż 26 uczniów oraz planowanej redukcji zatrudnienia pracownika ochrony w Gimnazjum Nr 1 w Giżycku, uznając jednocześnie tego typu działania za sprzeczne z kierunkami rozwoju oświaty w mieście.

 

 

                                              

                                                                                  Przewodnicząca Rady

 

                                                                                                      Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.06.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: radny Wojciech Iwaszkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2012 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1538
27 czerwca 2012 14:37 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu.