Stanowiska w sprawach publicznych

STANOWISKO Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Sulimy, Kąp, Kożuchy Wielkie, Upałty, Kruklin w Gminie Giżycko

Stanowisko Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 15 marca 2012

 

w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Sulimy, Kąp, Kożuchy Wielkie, Upałty, Kruklin w Gminie Giżycko

 

 

Z wielkim niepokojem obserwujemy działania Gminy Giżycko zmierzające do usytuowania w bliskiej okolicy miasta elektrowni wiatrowych. Potężne budowle będą widoczne z jeziora Niegocin psując wschodni widok krajobrazu. Lokalizacja technologii tak bardzo  ingerującej w krajobraz niszczy niepowtarzalne walory Mazur jako krainy dzikiej i jeszcze nieujarzmionej, której atuty były wyróżnione w konkursie Mazury Cud Natury.

   Turyści odwiedzający nasze miasto nie odróżniają miejscowości przyległych od miasta Giżycka, przebywają zarówno w mieście jak i na terenie gminy. Podejmując decyzję o przyjeździe do „Giżycka” biorą pod uwagę walory krajobrazowe jego okolicy. Kalecząc do tej pory bezcenny krajobraz przyrodniczy i kulturowy Mazur, pozbywamy się najważniejszego atutu.

  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o uwzględnienie naszych uwag  przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla części obrębu wsi Sulimy, Kąp, KożuchyWielkie, Upałty, Kruklin w Gminie Giżycko.

 

Uwagi  do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Sulimy, Kąp, Kożuchy Wielkie, Upałty, Kruklin w Gminie Giżycko:

 

- wnosimy o lokalizację elektrowni wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 3 km od terenów Gminy Miejskiej  Giżycko

- wnosimy o uwzględnienie w planie potrzeby zachowania niepowtarzalnego krajobrazu Mazur poprzez lokalizację elektrowni wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 8 km od Jeziora Niegocin

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.03.2012
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Czopińska - Przewodnicząca Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2012 15:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 1654
27 marca 2012 15:43 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie dokumentu.