Przetargi

„Wykonanie wiosennych nasadzeń sezonowych w postaci 13 450 szt. sadzonek bratków wielkokwiatowych oraz drobnokwiatowych – mix kolorów wraz z ich pielęgnacją do 31 maja 2020 r. na terenie miasta Giżycka.”

I. Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie wiosennych nasadzeń sezonowych w postaci 13 450 szt. sadzonek bratków wielkokwiatowych oraz drobnokwiatowych – mix kolorów wraz z ich pielęgnacją do 31 maja 2020 r. na terenie miasta Giżycka.”

II. Zakres przedmiotowy zamówienia:

Wykonanie wiosennych nasadzeń sezonowych w postaci 13 450 szt. sadzonek bratków wielkokwiatowych  oraz drobnokwiatowych – mix kolorów na terenie miasta Giżycka. Nasadzenia obejmują tereny rabat gruntowych, jak również donice ustawione na gruntach miejskich.

Lokalizacja nasadzeń:

- Kino Fala – rabata okrągła

- Pl. Grunwaldzki – donice przy pomniku

- ul. Olsztyńska - parking wysepka

- rondo Pl. Dworcowy

- donice betonowe al. 1 Maja (naprzeciw Urzędu Miejskiego) – 12 szt.

- ul. Pocztowa – donica przy fontannie

- ul. Olsztyńska - donice

- ul. Olsztyńska – rabaty w chodniku

- ul. Plac Dworcowy - donice

- trzy donice okrągłe szare – Pasaż Portowy

- ul. Warszawska – donice przy wejściu na Pasaż

- ul. Jagiełły - rondo

- ul. T. Kościuszki - Rondo Dzieci Wojny

- rabata okrągła przed Strażą Pożarną

- ul. Nadbrzeżna – kwatery po katafalkach

- donica betonowa przy schodach ul. Pasaż Portowy ( przy budynku Pasaż Portowy 1A)

Zakres prac obejmuje:

a) sukcesywny odbiór materiału nasadzeniowego od dostawcy sadzonek do dnia 04.04.2020 r. oraz dowóz na miejsce sadzenia i ewentualne tymczasowe składowanie materiału roślinnego,

b) sadzenie 13 450 szt. bratków do dnia 06.04.2020 r. według schematu przekazanego przez Zleceniodawcę (etap I),

c) pielęgnacja terenów po posadzeniu (podlewanie, pielenie, uprzątnięcie odpadów w razie potrzeby) w terminie od dnia sadzenia do 31.05.2020 r. (etap II).

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1.

IV. Termin wykonania zamówienia:

a) etap I – do 06.04.2020 r.

b) etap II – do 31.05.2020 r.

V. Oferta wariantowa.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

VI. Oferta częściowa.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

VII. Zamawiający zastrzega prawo do:

a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów zapytania ofertowego lub uznania, że zapytanie nie dało rezultatu,

b) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

c) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e) żądania szczegółowych informacji wyjaśnień od Wykonawcy na każdym etapie postępowania,

f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

VIII. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 20.03.2020 r. o godz. 12.00. Oferty dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku,   al. 1 Maja 14, pok. nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Wykonanie wiosennych nasadzeń sezonowych w postaci 13 450 szt. sadzonek bratków wielkokwiatowych oraz drobnokwiatowych – mix kolorów wraz z ich pielęgnacją do 31 maja 2020 r. na terenie miasta Giżycka.”

IX. Otwarcie ofert nastąpi: dnia 20.03.2020 r. o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego, pokój 110.

 

X. Osobami uprawnionymi do porozumiewania z Wykonawcami są:

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Ewa Unrug-Wiszowaty –

 e-mail: ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl, tel. 87 7324 144.

XI. Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

 

 

Załączniki:

1. Formularz oferty cenowej – Załącznik nr 1

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.03.2020r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Edyta Polak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2020 14:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Polak
Ilość wyświetleń: 491
23 marca 2020 15:35 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [img3231624040001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 marca 2020 14:36 (Edyta Polak) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
13 marca 2020 14:36 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [img3131526420001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)