Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XVII/11/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

Uchwała nr XVII/11/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia...

Uchwała nr XVII/10/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami

Uchwała nr XVII/10/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada...

Uchwała nr XVII/9/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2004 rok

Uchwała nr XVII/9/04 Rady Miejskiej Giżycko z dnia 9 lutego 2004 r w sprawie: budżetu miasta na rok 2004 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(Tekst jednolity Dz.U.z 2001 r,Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.109,124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003...

Uchwała nr XVI/7/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego

Uchwała nr XVI/7/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 13 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia...

Uchwała nr XVI/8/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego

Uchwała nr XVI/8/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 13, art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy...

Uchwała nr XVI/6/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała nr XVI/6/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. NR 142, poz. 1591z późn. zm. ) oraz w opraciu o art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r....

Uchwała nr XVI/5/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie zmiany uchylenia uchwały w sprawie przekazania terenu w użytkowanie

Uchwała nr XVI/5/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie o uchylenie uchwały w sprawie przekazania terenu w użytkowanie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591) oraz art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia...

Uchwała nr XVI/4/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie zmiany w statusie Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Giżycku

Uchwała nr XVI/4/04 Rady Miejskiej w Giżycku Z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany w statucie Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Giżycku Na podstawie art. 18 ust.2 pkt h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) Rada...

Uchwała nr XVI/3/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia - Organizacja Turystyczna Wielkich Jezior Mazurskich

Uchwała nr XVI/3/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia – Organizacja Turystyczna Wielkich Jezior Mazurskich Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz...

Uchwała nr XVI/2/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Euroregionu Niemen"

Uchwała nr XVI/2/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala,...