Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XVI/3/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia - Organizacja Turystyczna Wielkich Jezior Mazurskich

Uchwała nr XVI/3/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia – Organizacja Turystyczna Wielkich Jezior Mazurskich Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz...

Uchwała nr XVI/2/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Euroregionu Niemen"

Uchwała nr XVI/2/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala,...

Uchwała nr XVI/1/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr XVI/1/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Na podstawie § 82 pkt.1 Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwała nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr...

Uchwała nr XV/125/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Giżycka

Uchwała nr XV/125/03 Rady Miejskiej w Giżycku Z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Giżycka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań...

Uchwała nr XV/122/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok

Uchwała nr XV/122/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231...

Uchwała nr XV/121/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała nr XV/121/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) oraz w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce...

Uchwała nr XV/120/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

Uchwała nr XV/120/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) oraz w oparciu o art.13 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r....