Przetargi

Dostawa materiału nasadzeniowego do nasadzeń letnich na terenie miasta Giżycka w 2020 r.

 

Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. –

Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm. na wykonanie zadania:

„Dostawa materiału nasadzeniowego do nasadzeń letnich na terenie miasta Giżycka w 2020 r.”

 

I. Przedmiot zamówienia:

„Dostawa materiału nasadzeniowego w postaci 2628 szt. sadzonek roślin do nasadzeń letnich na terenie miasta Giżycka w 2020 r.”

 

II. Zakres przedmiotowy zamówienia:

Dostawa materiału nasadzeniowego w postaci 2628 szt. sadzonek roślin jednorocznych i wieloletnich z gatunków:

a)aksamitka rozpierzchła – 2482  szt.

b)iliowce - żółte kwiaty, ok. 60 cm wysokości – 56 szt.

c)lawenda wąskolistna – 90 szt.

Rośliny przeznaczone są do nasadzeń w pojemnikach, donicach i rabatach gruntowych na terenie miasta Giżycka.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1.

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

Dostawa materiału od 12.06.2020 r. do 15.06.2020 r.  

Dopuszcza się odbiory częściowe przez Wykonawcę nasadzeń w okresie od 12.06.2020 r. do 15.06.2020 r.

 

V. Oferta wariantowa.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

VI. Ofert częściowa.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowej.

 

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

b) odwołania postępowania, unieważnionego w całości lub w części w każdym czasie,

c) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Dostawcy na każdym etapie postępowania,

f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również załączników.

 

VIII. Termin składania ofert:

Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 03.06.2020 r. do godz. 10:00 na adres e-mail: urzad@gizycko.pl.

Oferta powinna zawierać skan wypełnionego formularza ofertowo-cenowego i być podpisana w tytule wiadomości: „Dostawa materiału nasadzeniowego w postaci 2628 szt. sadzonek roślin do nasadzeń letnich na terenie miasta Giżycka w 2020 r.”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IX. Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi: dnia 03.06.2020 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój 110.

 

X. Osobami uprawnionymi do porozumiewania z Wykonawcami są:

Ewa Unrug-Wiszowaty, e-mail: ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl, tel. 87 73 24 144 i Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Edyta Polak, e-mail: edyta.polak@gizycko.pl, tel. 87 73 24 131.

 

XI. Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100%

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020.05.28
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2020 07:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Domysławski
Ilość wyświetleń: 296
03 czerwca 2020 13:36 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyniku_postepowania__wgkios_kwiaty_lato_material_2020 .pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2020 07:51 (Mirosław Domysławski) - Opublikowanie dokumentu.
28 maja 2020 07:51 (Mirosław Domysławski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)