Przetargi

Dostawa sadzonek bratków wielkokwiatowych i drobnokwiatowych do nasadzeń wiosennych na terenie Giżycka

 

I. Przedmiot zamówienia:

Dostawa materiału nasadzeniowego w postaci sadzonek bratków wielkokwiatowych i drobnokwiatowych w ilości 13450 szt. – mix kolorów intensywnych (w tym: żółty, pomarańczowy, niebieski/fioletowy, biały, różowy, różnokolorowy – w równych proporcjach, bez koloru brązowego) do sezonowych nasadzeń wiosennych na terenie miasta Giżycka w 2020 r.

II. Zakres przedmiotowy zamówienia:

Dostawa materiału nasadzeniowego w postaci 13450 szt. sadzonek bratków wielkokwiatowych i drobnokwiatowych mix kolorów intensywnych (w tym: żółty, pomarańczowy, niebieski/fioletowy, biały, różowy, różnokolorowy – w równych proporcjach, bez koloru brązowego) do sezonowych nasadzeń wiosennych na terenie miasta Giżycka w 2020 r.

Rośliny przeznaczone są do nasadzeń w pojemnikach, donicach i rabatach gruntowych na terenie miasta Giżycka – rozmieszczenie według załączonego wykazu.

Ilość bratków wielkokwiatowych: około 12.950 szt.

Ilość bratków drobnokwiatowych: około 500 szt.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Zapewnienie dostawy sadzonek do 04.04.2020 r. włącznie. Dopuszcza się odbiory częściowe materiału roślinnego przez podmiot realizujący nasadzenia, po uprzednim zgłoszeniu (telefonicznym, e-mailowym lub pisemnym).

V. Oferta wariantowa.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

VI. Oferta częściowa.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

b) odwołania postępowania, unieważnionego w całości lub w części w każdym czasie,

c) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e) żądania szczegółowych informacji wyjaśnień od Dostawcy na każdym etapie postępowania,

f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

 

VIII. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 20.02.2020 r. o godz. 12.00. Oferty dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, pok. nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Dostawa sadzonek bratków wielkokwiatowych i drobnokwiatowych do nasadzeń wiosennych na terenie Giżycka.”

 

IX. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.02.2020 r. o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego, pokój 110.

 

X. Osobami uprawnionymi do porozumiewania z Wykonawcami są:

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Edyta Polak –

 e-mail: edyta.polak@gizycko.pl, tel. 87 7324 131.

 

XI. Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

 

Załączniki:

1. Wykaz rozmieszczenia bratków na terenie Miasta Giżycka w 2020 r. – Załącznik nr 1.

2. Formularz oferty cenowej – Załącznik nr 2.

3. Projekt umowy – Załącznik nr 3.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.02.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Edyta Polak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2020 13:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Polak
Ilość wyświetleń: 538
21 lutego 2020 11:40 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyniku_postepowania_na_bip__bratki_material_2020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2020 13:06 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [zalacznik_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2020 13:06 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [zalacznik_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)