Przetargi

Bieżące utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych przy ul. Moniuszki w Giżycku w terminie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2022 roku

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko    

www.bip.gizycko.pl

ogłasza zapytanie ofertowe

w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego

 

Bieżące utrzymanie dwóch cmentarzy wojennych przy ul. Moniuszki w Giżycku     

w terminie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2022 roku.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

9837111-5      - usługi utrzymania cmentarzy

 

Zakres zamówienia :

Do zakresu zamówienia wchodzi m.in. następujący zakres prac:

a)zbieranie odpadów z alejek cmentarza, terenów zielonych oraz przyległych do ogrodzenia po stronie zewnętrznej, usuwanie roślinności z ciągów komunikacyjnych na terenie cmentarza, obmiatanie;

b) Wykonawca jako wytwórca odpadów, zagospodaruje odpady powstające w wyniku realizacji umowy na zasadach określonych w przepisach a w szczególności w:

c) zimowe utrzymanie cmentarza, w tym: odśnieżanie ciągów komunikacyjnych, likwidowanie śliskości na ciągach komunikacyjnych w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych oraz umożliwiający swobodny oraz bezpieczny dostęp do miejsc pochówku,

d) zapewnienie sprawności oświetlenia, utrzymanie ogrodzeń (m.in. naprawa przerwanych siatek ogrodzeniowych, spawanie oderwanych przęseł  ogrodzeniowych itp.), a także utrzymywanie sprawności kłódek, zamków, klamek oraz utrzymanie tablic informacyjnych;

e) gospodarowanie zielenią (trawniki, krzewy, żywopłoty), obejmujące w szczególności koszenie trawników, przycinkę krzewów i żywopłotów w miarę potrzeb oraz ochrona mienia komunalnego znajdującego się na terenie cmentarza oraz na terenie przyległym do cmentarza;

f) bieżące informowanie o wszelkich istotnych dla Zamawiającego kwestiach.

 

Bezwzględnie wymagany termin wykonania od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2022 roku.

 

Termin składania ofert upływa 11 lutego 2020 roku o godz. 10.00.

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w pokoju 111 w dniu 11 lutego 2020 roku o godz. 10.10

Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami:

- Ewa Unrug-Wiszowaty  – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Giżycku, tel. 87 73 24 144, e-mail: ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl

- Anna Urbaniak – Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Giżycku, tel.
87 73 24 144, e-mail: anna.urbaniak@gizycko.pl

Zawartość oferty:

–  oferta cenowa,

–  podpisany egzemplarz umowy wraz z wypełnionym harmonogramem płatności.

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

Ofertę można pobrać ze strony  internetowej www.bip.gizycko.pl.

 

 

 

 

........................................

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.02.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Unrug-Wiszowaty
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lutego 2020 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Polak
Ilość wyświetleń: 517
12 lutego 2020 08:31 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [img2120849180001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lutego 2020 12:59 (Edyta Polak) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
05 lutego 2020 12:59 (Edyta Polak) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)