Przetargi

Gmina Miejska Giżycko ogłasza przetarg pisemny, w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego, na dostawę koszy betonowych do Giżycka / do 12 kwietnia

Gmina Miejska Giżycko
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
www.bip.gizycko.pl
ogłasza przetarg pisemny
w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego

 

Dostawa koszy betonowych do Giżycka
Wspólny słownik zamówień (CPV):
39.22.43.40-3 – kosze

Zamówienie obejmuje :

 1. Zakres 1 – 25 szt. koszy ulicznych okrągłych – zbieżny do góry z podciętym cokołem,
 • pojemność min. 45 litrów, wysokość min. 70 cm, waga min. 200 kg, podstawa górna węższa od podstawy dolnej,
 • kosze z betonu zbrojonego min. B-30,
 • faktura kosza – płukany granit frakcji 2-5mm (kolor szary),
 • wkład z blachy ocynkowanej z popielniczką oparty na górnej krawędzi betonowej.
 1. Zakres 2 – 25 szt. koszy ulicznych okrągłych – zbieżny do góry z podciętym cokołem,
 • pojemność min. 70 litrów, wysokość min. 70 cm, waga min. 300 kg, podstawa górna węższa od podstawy dolnej,
 • kosze z betonu zbrojonego min. B-30,
 • faktura kosza – płukany granit frakcji 2-5mm (kolor szary),
 • wkład z blachy ocynkowanej z popielniczką oparty na górnej krawędzi betonowej.

Bezwzględnie wymagany termin wykonania :

 • Zakres 1 – do 23 kwietnia 2012 r.
 • Zakres 2 – do 26 kwietnia 2012 r.


Termin składania ofert upływa 12 kwietnia 2012 r. o godz. 900.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w pokoju 110 w dniu  12 kwietnia 2012 r. o godz. 910.

Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami: Jacek Stankiewicz  – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, tel.        87 73 24 131.

Zawartość oferty:

–        oferta cenowa,

–        wzór umowy,

 

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 % (każdy z zakresów będzie oceniany odrębnie).

Dokumentację przetargową można odebrać osobiście Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. 110 lub pobrać ze strony interentowej www.bip.gizycko.pl

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 4.04.2012r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Stankiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2012 15:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 1587
04 kwietnia 2012 15:26 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu.
04 kwietnia 2012 15:26 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie załącznika [dokumentacja_przetargowa_kosze.doc] do dokumentu.
04 kwietnia 2012 15:26 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie dokumentu.