Przetargi

Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomościami miasta Giżycka w okresie od 01.07.2011 r. do 30.06.2013 r. /do 9 czerwca/

Giżycko: Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomościami miasta Giżycka w okresie od 01.07.2011 r. do 30.06.2013 r.
Numer ogłoszenia: 151105 - 2011; data zamieszczenia: 30.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14/120, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4282997, 4285231 w. 43, faks 087 4285241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomościami miasta Giżycka w okresie od 01.07.2011 r. do 30.06.2013 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Organizowanie oraz wykonywanie prac związanych z zarządzaniem gminnym zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi oraz zgodnie z etyką zawodową w odniesieniu do następujących nieruchomości: Zakres 1: nieruchomości 100% komunalne: Budynki mieszkalne i użytkowe (wraz z lokalami) oraz tereny posesji wraz z istniejącą zabudową gospodarczą (składy, garaże), infrastrukturą techniczną, obiektami zieleni i małej architektury. Budynki 100% komunalne (dane na 30.04.2011r.) 1. al.1 Maja ( Kaplica Cmentarna )- sam budynek 2. Białostocka 15,37,37A 3. Bystry (sam obiekt zaplecza budowy oczyszczalni ścieków) 4. Bystry 26A schronisko dla psów 5. Daszyńskiego 8,27A-jeden lokal użytkowy 6. Jeziorna 10 7. Konarskiego 10,11,12,17,19, 19A,23A,23B,29 8. Kościuszki 2 9. Królowej Jadwigi 18C - dziesięć mieszkań w bloku spółdzielczym 10. Łuczańska 2,7 11. Mickiewicza 37 12. Nowowiejska 1,29B-dziesięć mieszkań w bloku spółdzielczym 13. Olsztyńska 13A, 14. Plac Dworcowy budynek z szaletami 15. Plac Targowy 1 16. Pionierska 16A, 17. Pocztowa 3 18. Plac Grunwaldzki 5, 19. Sikorskiego 3A 20. Suwalska 21,32 21. Smętka 12A,14 22. Warszawska 11A,,14,15B, 17A,19A,22A,26A 23. Wilanowska 2,4,6,8 24. Wodociągowa 15,17 Zakres 2. Komunalne lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych wraz z przynależnymi piwnicami oraz tereny posesji wraz z istniejącą zabudową gospodarczą (składy, garaże), infrastrukturą techniczną, obiektami zieleni i małej architektury. Zakres ten nie będzie obejmował zadań dotyczących zarządzania częściami wspólnymi w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych wynikających z przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali. Lokale komunalne - mieszkaniowe i użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych (dane na dzień 30.04.2011r.) Lp. Adres budynku Numer lokalu 1. aleja 1 Maja 1 5,9 2. aleja 1 Maja 2A 21 3. aleja 1 Maja 4 10,11,13,32,34,39,43,46, jeden lok. użytkowy 4. Armii Krajowej 4A 8 5. Armii Krajowej 7 2,7,8,11 6. Armii Krajowej 8 7,8, jeden lokal użytkowy 7. Armii Krajowej 8A 2,3,5,8,10,12 8. Białostocka 6 1,6 9. Białostocka 7 1,5,15 10. Białostocka 22 1a,2,4 11. Boh.Westerplatte 11 5,6 12. Daszyńskiego 5 4 13. Daszyńskiego 10 1,7,14 14. Daszyńskiego 10A 18,20 15. Daszyńskiego 10B 3,4,8,20 16. Daszyńskiego 12 1,15,17, jeden lokal użytkowy 17. Daszyńskiego 12A 4,9,10,17,18,19,20 18. Daszyńskiego 27 25,31,35,40 19. Dąbrowskiego 3 12, jeden lokal użyt. 20. Dąbrowskiego 4 1,1a,2,4,5,7,8,9,10,11, jeden lok.użyt. 21. Dąbrowskiego 5 3,7,8,9 22. Dąbrowskiego 6 6,7,8,9,10,12,12a,12b,14,15,16,18,20,23 23. Dąbrowskiego 7 3,4,10,11,12,13 24. Dąbrowskiego 9 2 25. Dąbrowskiego 13 7,8,10 26. Dąbrowskiego17 5,8,13 27. Gdańska 11 Same lokale użytkowe (6 umów) 28. Gdańska 12 1,6 29. Gdańska 16 3 30. Jeziorna 5 4,7,8,11,12,12A 31. Jeziorna 5A 2 32. Jeziorna 5C 3 33. Kętrzyńskiego 1 34, jeden boks magazynowy 34. Kętrzyńskiego 1A 5,25,35 35. Kętrzyńskiego 2 5 36. Kętrzyńskiego 11 1,5 37. Kolejowa 4 2,5,7 38. Kolejowa 8 9 39. Kombatantów 7 8,9,12,16,20,24,25,26,36, trzy lokale użytkowe 40. Konarskiego 1 2,4,9 41. Konarskiego 7 10 42. Konarskiego 9 2,5 43. Konarskiego 16 13,19 44. Konarskiego 18 5 45. Konarskiego 20 1,2 46. Konarskiego 24 2,3 47. Konarskiego 31 1,3,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17 48. Koszarowa 1 5,8 49. Koszarowa 4 7,15 50. Kościuszki 11 5 51. Królowej Jadwigi 21 1,6,12,18,20,22,23,28, 29,30 52. Mazurska 2 9 53. Mazurska 3 4,5 54. Mazurska 5 1,5,7,8,10,11,12 55. Mazurska 7 6 56. Mickiewicza 6 45,46 57. Mickiewicza 10 jedno pom. użyt. 58. Mickiewicza 12 1,2,3,5,7,8,9,10,11 59. Mickiewicza 16 2,6,7 60. Mickiewicza 20 3,4 61. Mickiewicza 29 2,3,4,4A 62. Mickiewicza 31 10,12,13,15, jeden lok. użyt. 63. Mickiewicza 31A 2 64. Mickiewicza 37A jeden lok. użyt. 65. Mickiewicza 41 7,10,11,12 66. Nowowiejska 3 1,2,3,3a,4,5,5a,6 67. Nowowiejska 12 1,3,8,10,12 68. Nowowiejska 14 5,11,12 69. Nowowiejska 23 9 70. Nowowiejska 31 4 71. Nowowiejska 33 2,3,4,10,14,16 72. Olsztyńska 19 2 73. Osiedle XXX-lecia 5 9,27,38,41,43,50 74. Owsiana 6 4 75. Pionierska 1 2,3,7a,8 76. Pionierska 3 8, jeden lok. użyt. 77. Pionierska 7 6 78. Pionierska 8 2,6,16,18 79. Pionierska 9 13,14 80. Pionierska 18 1,3a,5,6 81. Plac Dworcowy 3 12,16 82. Plac Grunwaldzki 1 38,46,49,69,jeden lok. użytk. 83. Plac Targowy 3 3,5,6 84. Sikorskiego 3 12,12a,12b,21,26, jeden lok. użyt. 85. Sikorskiego 4 1,4,7,12,13,15 86. Sikorskiego 5 2,6,7A 87. Sikorskiego 6 1,7 88. Suwalska 9 3a,5,7,8,10 89. Suwalska 9B 1 90. Suwalska 14 3,10,22,24 91. Smętka 1 5,8,9,15,16 92. Smętka 6 1,5,7,8,10,12,17,18,25,41,42 93. Smętka 10 1,3,4,5,6,7,8,9,10 94. Smętka 11 6,18 95. Smętka 12 1,2,13,16,27,30,35,36,40 96. Staszica 2 1,2,3,4,4a,6,6a 97. Staszica 4 1,2,5,6,8,9 98. Traugutta 3 4 99. Traugutta 10 2,4,5,7 100. Traugutta 14 6,7,11,15,16 101. Traugutta 16 7,8,9,9a 102. 3 Maja 3 4 103. 3 Maja 4 10,13,15,17a,18,19, jeden lok. użyt. 104. 3 Maja 15 4,7,9,13,15 105. 3 Maja 28 2 106. 3 Maja 42 5,7 107. Warszawska 1 26 108. Warszawska 3 8 109. Warszawska 5 7,8,13,17,26,28,36,40,41 110. Warszawska 7 33, jeden lok. użyt. 111. Warszawska 11 4 112. Warszawska 12 1,2,3,4,5,6,7 113. Warszawska 15 6a,7,9 114. Warszawska 15A 3 115. Warszawska 16 2,8,9 116. Warszawska19 4,5 117. Warszawska 20 1,3,5,7,8 118. Warszawska 21 2,2a,9,10 119. Warszawska 22 3,6,7,9,10 120. Warszawska 24 1,5,6,7,8 121. Warszawska 26 1,5,7,9,13 122. Warszawska 29 1,3 123. Wyzwolenia 6 2,3,4,5,6,7,jeden lok. użyt. 124. Wyzwolenia 14 2,2a,3,5 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określone są w załącznikach: nr 1 i nr 2 do specyfikacji. Ogólna informacja o przedmiocie zamówienia na dzień 30.04.2011r.: - łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali Gminy Miejskiej Giżycko: 42 655,97m2 (w tym 720 mieszkań i 107 lokali użytkowych - łącznie z lokalami gospodarczymi) w tym: 18 301,91m2 - w budynkach komunalnych (282 mieszkań, 81 lokale użytkowe) 24 354,06m2 - w budynkach wspólnot mieszkaniowych (436 mieszkań, 26 lokali użytkowych) - powierzchnia garaży : 1620,45m2 (100 garaży) - powierzchnia składów : 3227,06m2 (347 składów) - powierzchnia posesji przynależnych do zabudowanych nieruchomości: około 131 168m2 Uwaga: Przedmiot zamówienia, tj. ogólna powierzchnia użytkowa zasobów komunalnych, powierzchnia zabudowy gospodarczej, posesji może w okresie trwania umowy ulec zmniejszeniu wskutek np. zbycia mienia miejskiego, rozbiórki, itp., wówczas zmianie ulegnie zakres zamówienia, a tym samym wynagrodzenie zostanie stosownie pomniejszone według obowiązującej jednostkowej stawki. W przypadku zwiększenia przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega prawo udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 - Prawa zamówień publicznych, wówczas zmianie ulegnie zakres zamówienia,
a tym samym wynagrodzenie zostanie stosownie powiększone według obowiązującej jednostkowej stawki. Informacja: W 2009 roku powierzchnia stanowiąca podstawę naliczania wynagrodzenia uległa zmniejszeniu w sumie o ok. 1060m2 (w tym 1 lokal użytkowy ok. 15m2, pozostała część to 22 lokale mieszkalne) - sprzedaż W 2010 roku powierzchnia stanowiąca podstawę naliczania wynagrodzenia uległa zmniejszeniu w sumie o ok. 1164m2 (w tym 24 lokale mieszkalne)- sprzedaż. W 2011 roku do dnia 30 kwietnia powierzchnia stanowiąca podstawę naliczania wynagrodzenia uległa zmniejszeniu w sumie o ok. 578m2 (w tym 10 lokali mieszkalnych) - sprzedaż.

OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA - od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2013 roku. Zakres uprawnień i obowiązków Wykonawcy wynika z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami oraz umowy o zarządzanie nieruchomościami (projekt umowy
w załączeniu do SIWZ)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu - j.w. W przypadku zwiększenia przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega prawo udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 - Prawa zamówień publicznych, wówczas zmianie ulegnie zakres zamówienia, a tym samym wynagrodzenie zostanie stosownie powiększone według obowiązującej jednostkowej stawki. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nie więcej niż 25% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.00.00-3, 70.30.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 9.000,00zł /dziewięć tysięcy złotych/ Wadium można wnieść w formie określonej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
art. 45 ust. pkt. 6 i 7, tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Nr konta bankowego: 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330 Rozpatrywane będą tylko te oferty, na które zostanie wniesione wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez minimum 12 miesięcy zarządzał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych zarządza, nieprzerwanie nieruchomościami o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 9 000m2
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą licencję zarządcy nieruchomości nadaną na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200. 000,00PLN (dwieście tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
  w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
  w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta złożona przez wykonawcę powinna być przygotowana w formie pisemnej wg poniższych warunków i powinna zawierać następujące informacje: 1. Oferta cenowa powinna być przedstawiona zgodnie z Formularzem Ofertowym (CZĘŚĆ H.); 2. Ceny powinny zawierać obowiązujący podatek VAT . 3. Dokumenty o których mowa w części E specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Załączyć : - oświadczenie z ilu stron składa się oferta, - dowód wniesienia wadium - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 5. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, oraz kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Wszystkie przedkładane w ofercie dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy jest dopuszczalna w następujących sytuacjach: - Ustawowej zmiany wysokości podatku VAT. - Zmiany przepisów w oparciu, o które ustalono zakres obowiązków Wykonawcy, - Zmiany osobowej podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca wykonuję umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym z SIWZ. - Zmiany osób wchodzących w skład licencjonowanych zarządców.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko. Pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Mienia (pok. 213) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2011 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat (pok. 104) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=151105&rok=2011-05-30

 

Załączniki:

SIWZ

Załacznik nr 1 i 2 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.05.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Markowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2011 12:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 7036
10 czerwca 2011 10:53 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu.
08 czerwca 2011 07:58 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [odpowiedz_na_zapytanie.doc] do dokumentu.
03 czerwca 2011 10:34 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [modyfikacja_siwz.pdf] do dokumentu.