Komunikaty

OBWIESZCZENIE NR 107/1/2020 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE  NR  107/1/2020

 

Niniejszym zmienia się treść Obwieszczenia nr 107/2020 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w części która otrzymuje brzmienie:

 

Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa położona w Giżycku, stanowiąca część działki o nr ewid. 312/19 o powierzchni 2,1989 ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, którego szczegółowa powierzchnia zostanie określona w umowie dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna nr 312/19, położona w obrębie nr 1 miasta Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1G/00026017/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

 

Pozostałe zapisy Obwieszczenia nr 107/2020 nie ulegają zmianie.

  

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-09-29
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Antoniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 września 2020 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Antoniak
Ilość wyświetleń: 32
29 września 2020 15:19 (Ewelina Antoniak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)