Komunikaty

OBWIESZCZENIE NR 107/2020 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE  NR  107/2020

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.)  oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych   do  oddania  w dzierżawę.

 

1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa położona w Giżycku, stanowiąca część działki o nr ewid. 329/19 o powierzchni 2,1989 ha. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, którego szczegółowa powierzchnia zostanie określona w umowie dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna nr 329/19, położona w obrębie nr 1 miasta Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1G/00026017/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: cele składowe.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: zgodnie z umową.

Terminy wnoszenia czynszu: zgodnie z umową.

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas oznaczony do lat 3 na rzecz wnioskodawcy;

 

 

Uwagi:

  1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości można składać w terminie do dnia 16.10.2020 r. (włącznie).
  2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, po tym okresie, po wyeliminowaniu wniosków wynikających z punktu 1 nieruchomości zostaną  oddane w dzierżawę.
  3. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 121, tel.  798-619-484.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-09-25
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Antoniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2020 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Antoniak
Ilość wyświetleń: 48
25 września 2020 14:56 (Ewelina Antoniak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)