Komunikaty

Obwieszczenie nr 108/2020 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE  NR 108/2020

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

I.

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny oznaczony nr 35 położony na I piętrze budynku przy ulicy Kętrzyńskiego 1a o pow. użytkowej 57,50 m2 z pomieszczeniami przynależnymi – dwiema piwnicami o pow. 3,70 m2 oraz 2,20 m2 oraz udział wynoszący 33/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz prawo współwłasności działki gruntu nr 510 o pow. 595m2 dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00014027/1. Lokal mieszkalny nie posiada założonej odrębnej księgi wieczystej.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny oznaczony nr 35 położony na I piętrze budynku przy ulicy Kętrzyńskiego 1a o pow. użytkowej 57,50 m2 z pomieszczeniami przynależnymi – dwiema piwnicami o pow. 3,70 m2 oraz 2,20 m2 oraz udział wynoszący 33/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz prawo współwłasności działki gruntu nr 510 o pow. 595m2. Nieruchomość znajduje się w budynku zlokalizowanym na zapleczu jednokierunkowej ul. Kętrzyńskiego o mniejszym natężeniu ruchu, bezpośrednie sąsiedztwo nier. stanowią inne budynki wielkorodzinne i usługowe. Budynek wielorodzinny nr 1A przy ul. Kętrzyńskiego jest całkowicie podpiwniczony, o 4 kondygnacjach nadziemnych, wzniesiony w 1965 roku, ściany zewnętrzne po termomodernizacji. Rodzaj użytku: B – tereny mieszkaniowe.

Lokal położony jest na I piętrze. Składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Stolarka okienna pcv. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową, gazową oraz centralnego ogrzewania.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, Al.1 Maja i Placem Grunwaldzkim (uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr XLII/43/06 z 2006-05-31, Dz.U Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2006-08-07, nr 106, poz. 1689) i znajduje się w konturze 24 MW oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; nieruchomość stanowi nieruchomość lokalową o charakterze mieszkalnym.

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie: 190 519 zł

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

 

II.

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 12A przy ul. Daszyńskiego w Giżycku o pow. użytkowej 34,42 m2 oraz przynależna piwnica o pow. 3,70 m2 wraz z udziałem 42/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 198 (obręb 2 miasta Giżycko) o pow. 0,0217 ha oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00013341/1; lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 12A przy ul. Daszyńskiego w Giżycku o pow. użytkowej 34,42 m2 oraz przynależna piwnica o pow. 3,70 m2 wraz z udziałem 42/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 198 (obręb 2 miasta Giżycko) o pow. 0,0217 ha. Nieruchomość znajduje się w pośredniej części miasta, w pobliżu znajduje się zabudowa mieszkalna wielorodzinna oraz usługowa. Budynek wielorodzinny nr 12A przy ul. Daszyńskiego jest całkowicie podpiwniczony, o 5 kondygnacjach nadziemnych, wzniesiony w 1975 roku, ściany zewnętrzne po termomodernizacji. Rodzaj użytku: B – tereny mieszkaniowe.

Lokal położony jest na parterze. Składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Stolarka okienna drewniana. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową, gazową oraz centralnego ogrzewania (ogrzewanie miejskie). 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, Al.1 Maja i Placem Grunwaldzkim (uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr XLII/43/06 z 2006-05-31, Dz.U Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2006-08-07, nr 106, poz. 1689) i znajduje się w konturze 3 MW oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; nieruchomość stanowi nieruchomość lokalową o charakterze mieszkalnym.

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie: 124 100 zł

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 9 listopada 2020 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niewpłynięcia lub nieuwzględnienia  wniosków wynikających z pkt 1 i upływie terminu wskazanego w pkt 2 nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

Giżycko, dnia 25-09-2020 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-09-25
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Natalia Żadziłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2020 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 74
25 września 2020 12:48 (Natalia Żadziłko) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)