Komunikaty

Obwieszczenie Nr 74/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego /ul. Suwalska, ul. Jagiełły/

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 74/2012 zawierające wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych:

1.    Nieruchomość zabudowana składająca się z działek nr geod. 268/1, nr geod. 269/1 i nr geod. 270/1 o łącznej powierzchni 644 m2  położona w Giżycku  przy  ul. Suwalskiej; Przeznaczenie: Bi;

2.    Nieruchomość zabudowana położona w Giżycku  przy  ul. Jagiełły stanowiąca  działkę nr geod. 329/5 o powierzchni 454 m2; Przeznaczenie: J3U;

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.11.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Karbowniczyn
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2012 08:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Markowski
Ilość wyświetleń: 1388
10 grudnia 2012 08:53 (Jacek Markowski) - Dodanie dokumentu.