Komunikaty

Obwieszczenie Nr 73/2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /lokal mieszkalny Plac Grunwaldzki 1/

                                                          OBWIESZCZENIE  NR    73 /2012

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.Nr 102 poz.651 z 2010r.z późn. zmian./oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 

 1. Lokal mieszkalny nr 69 w budynku położonym w Giżycku przy Placu Grunwaldzkim 1

pow. lokalu 51,75 m2 , wraz  z udziałem w częściach wspólnych budynku, oraz udziałem w działce oznaczonej nr geod. 498/2 o pow.1465 m2- opisanej w KW OL1G/00013710/9;

Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie 110.900,00 zł .

Forma zbycia – sprzedaż  na rzecz Najemcy;

 

Uwagi:

 

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden z wymienionych niżej warunków:

a)      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej  ustawy lub odrębnych przepisów,

b)      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym  prawa własności tej nieruchomości przed 5

         grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

2   Osoby ,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości

     na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść

     wniosek w terminie do 08 stycznia 2013 roku /włącznie/.

3.  Wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni. Po tym okresie po wyeliminowaniu wniosków

     wynikających z pkt. 1 nieruchomości przeznaczone zostaną do zbycia.

4.  Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w

     Wydziale Mienia ,pok. Nr 111, tel. 087 7324 114.

 

 

   Giżycko 23.11.2012r

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.11.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Widzińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2012 08:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Markowski
Ilość wyświetleń: 1396
10 grudnia 2012 08:51 (Jacek Markowski) - Dodanie dokumentu.