Plan pracy i sprawozdania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Mienia Miejskiego za rok 2011

Sprawozdanie z pracy Komisji Mienia Miejskiego Rady Miejskiej w Giżycku w roku 2011 Komisja Mienia Miejskiego pracowała w 2011 roku w następującym składzie: Andrzej Szocik – przewodniczący

Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Gospodarki za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Gospodarki przy Radzie Miasta w Giżycku, za rok 2011. W roku 2011 w skład Komisji wchodzili następujący radni: Mirosław B

Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 rok

Roczne Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku za 2011 rok Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Giżycku swoją działal

Porządek obrad XVII sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 19 stycznia 2012 roku o godz. 16.00

Giżycko 11.01.2012r. BR.0002.1.1.2012 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.

Porządek obrad XVI sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 29 grudnia 2011 roku o godz. 16.00

Giżycko 15.12.2011r. BR.0002.1.11.2011 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn.

Porządek obrad XV sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 17 listopada 2011 roku o godz. 16.00

Giżycko 09.11.2011r. BR.0002.1.10.2011 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję XV sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 17 listopada 2011r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porzą

Porządek obrad XIV sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 20 października 2011 roku o godz. 16.00

Giżycko 11.10.2011r. BR.0002.1.9.2011 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję XIV sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 20 października 2011r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad XIII sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 22 września 2011 roku o godz. 16.00

Giżycko 13.09.2011r. BR.0002.1.8.2011 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję XIII sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 22 września 2011r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejsk

Porządek obrad XII sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 1 września 2011 roku o godz. 16.00

Giżycko 17.08.2011r. BR.0002.1.6.2011 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję XII sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 1 września 2011r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządk

Porządek obrad XI sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 16 czerwca 2011 roku o godz. 16.00

Giżycko 01.06.2011r. BR.0002.1.5.2011 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję XI sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 16 czerwca 2011r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym po