Plan pracy i sprawozdania (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU VI KADENCJI NA ROK 2012

Uchwała Nr XVII/2/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku. &

Plan pracy Komisji Mienia Miejskiego na rok 2012

Plan pracy Komisji Mienia Miejskiego na rok 2012

Plan pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2012

Plan pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2012, działającej przy Radzie Miejskiej Giżycka Lp.

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2012

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej na rok 2012 L.p.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012

Uchwała nr XVII/1/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych za rok 2011

Sprawozdanie z pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku za rok 2011 Komisja Spraw Społecznych w składzie: Górski Bogdan – przewodniczący Ciechanowicz Rafał - wiceprzewodniczący

Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Mienia Miejskiego za rok 2011

Sprawozdanie z pracy Komisji Mienia Miejskiego Rady Miejskiej w Giżycku w roku 2011 Komisja Mienia Miejskiego pracowała w 2011 roku w następującym składzie: Andrzej Szocik – przewodniczący

Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Gospodarki za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Gospodarki przy Radzie Miasta w Giżycku, za rok 2011. W roku 2011 w skład Komisji wchodzili następujący radni: Mirosław B

Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 rok

Roczne Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku za 2011 rok Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Giżycku swoją działal

Porządek obrad XVII sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 19 stycznia 2012 roku o godz. 16.00

Giżycko 11.01.2012r. BR.0002.1.1.2012 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.