Plan pracy i sprawozdania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porządek obrad XXX sesji V kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 23 kwietnia 2009 roku o godz. 16.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 23 kwietnia 2009r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: 1. &n

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok

Uchwała nr XXVIII/10/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 5 marca 2009r.

Porządek obrad XXVIII sesji V kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 5 marca 2009 roku o godz. 16.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 5 marca 2009r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

Plan pracy Rady Miejskiej w Giżycku na rok 2009

Uchwała Nr XXVII/102/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008r.

Porządek obrad XXVI sesji V kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 4 grudnia 2008 roku o godz. 16.00

BR.0052/10/08 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), zwołuję XXVI sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 4 grudnia 2008r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad XXIII sesji V kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 4 września 2008 roku o godz. 16.00 i najbliższe posiedzenia komisji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 4 września 2008r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: