Plan pracy i sprawozdania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady na 2013 rok.

Uchwała nr XXIX/1/13 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Plan pracy Rady Miejskiej w Giżycku VI kadencji na 2013 rok.

Uchwała Nr XXIX/2/13 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku.

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU VI KADENCJI NA ROK 2012

Uchwała Nr XVII/2/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku. &

Plan pracy Komisji Mienia Miejskiego na rok 2012

Plan pracy Komisji Mienia Miejskiego na rok 2012

Plan pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2012

Plan pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2012, działającej przy Radzie Miejskiej Giżycka Lp.

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2012

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej na rok 2012 L.p.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012

Uchwała nr XVII/1/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych za rok 2011

Sprawozdanie z pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku za rok 2011 Komisja Spraw Społecznych w składzie: Górski Bogdan – przewodniczący Ciechanowicz Rafał - wiceprzewodniczący