Uchwały Rady (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XLII/111/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu plaży miejskiej w Giżycku.

Wojewoda Warmińsko - Mazurski stwierdził nieważność uchwały nr XLII/111/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. - Rozstrzygnięcie Nadzorcze PN.4131.296.2017 z dnia 19 października 2017 r.

Uchwała nr XLII/110/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu.

Uchwała uchylona na podstawie Uchwały nr LV/80/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2018 r.