Uchwały Rady (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XV/89/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Na podstawie Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr PN.4131.553.2019 z dnia 25 października 2019 r. stwierdza się nieważności załącznika do uchwały nr XV/89/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w zakresie sformułowania "oryginał do wglądu", odnoszącego się do załączonej kopii...