Parlamentarne

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA z dnia 10 września 2019 r.

Na podstawie art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2019 r. poz.684 ze zm.) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez...

Zarządzenie Nr 142/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w mieście Giżycko

Zarządzenie Nr 142/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 paźdz

Informacja dotycząca losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych

INFORMACJA Na podstawie art.182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U . Nr 21, poz.112 z późn.zm) informuję, że w dniu 5 października 2015 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku odbędzie się losowanie składów Obwodowych

Zarządzenie Nr 139/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji

Zarządzenie Nr 139/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA z dnia 14 września 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU pełna treść obwieszczenia z informacją o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny), na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego w Giżycku najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj....

Zarządzenie nr 131/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

ZARZĄDZENIE Nr 131/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA z dnia 22 sierpnia 2011r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 9 października 2011r. - GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 22 sierpnia 2011 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 9 października 2011r