Parlamentarne

Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 2 września 2011 roku w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów glosowania korespondencyjnego w Giżycku i upoważnienia dla pełnomocnika ds. wyborów

ZARZĄDZENIE Nr  90/2011
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia  2.09.2011r.

 

w sprawie : wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów glosowania korespondencyjnego  w Giżycku i upoważnienia dla pełnomocnika ds. wyborów

 

 

Na podstawie art.61b i art.61f § 2 ustawy z 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy /Dz.U.Nr 21,poz.112 z póżn.zm/ zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Wyznaczam Obwodową Komisję Wyborczą Nr 10 mającą swoją siedzibę w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,MAMRY” w Giżycku przy ul. Jagiełły 1 do głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011roku

 

§ 2

 

Upoważniam Pana Kazimierza Smolaka – pełnomocnika ds. wyborów do doręczania pakietów wyborczych wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego na terenie miasta Giżycka . 

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. wyborów.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta
/-/
Jolanta  Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2.09.2011
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 września 2011 09:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2671
05 września 2011 11:43 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
02 września 2011 09:33 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.