Parlamentarne

Zarządzenie nr 131/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

ZARZĄDZENIE Nr 131/2015
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 11 września  2015 r. 

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.  

                              

Na podstawie art. 114  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  17 lipca   2015r. w sprawie  zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 października  2015r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Zapewnia się na terenie miasta Giżycka miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na słupach ogłoszeniowych rozmieszczonych  na terenie miasta Giżycka:

 

 1. Słup ogłoszeniowy przy ul. Kajki
 2. Słup ogłoszeniowy przy ul.      Wiejskiej
 3. Słup ogłoszeniowy przy al. Wojska      Polskiego
 4. Słup ogłoszeniowy przy ul.      Olsztyńskiej
 5. Słup ogłoszeniowy przy ul.      Nadbrzeżnej
 6. Słup ogłoszeniowy przy ul.      Warszawskiej
 7. Słup ogłoszeniowy przy ul.      Bohaterów Westerplatte
 8. Słup ogłoszeniowy przy al. 1 Maja
 9. Słup ogłoszeniowy przy ul.      Kombatantów
 10. Słup ogłoszeniowy – Plaża Miejska
 11. Słup ogłoszeniowy przy ul. Jagiełły
 12. Słup ogłoszeniowy przy ul.      Wodociągowej
 13. Słup ogłoszeniowy przy ul.      Kolejowej

§2

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 3

Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte  przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Giżycka, także  poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej  miasta Giżycka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Giżycka
(-)
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.09.2015
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Iwaszkiewicz Burmistrz Giżycka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2015 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 1020
24 września 2015 14:13 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 września 2015 14:46 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)