Parlamentarne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA z dnia 14 września 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU pełna treść obwieszczenia z informacją o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 

Każdy wyborca (w tym wyborca  niepełnosprawny), na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego w Giżycku  najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 20 października  2015r., jest dopisywany do spisów wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, albo w której czasowo przebywa.

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 16 października  2015r. złożyć wniosek do Burmistrza Miasta o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

 

Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny) może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być  zgłoszony do dnia 10 października  2015 r.

 

Uwaga!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

 

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, oraz  udzielenia pełnomocnictwa, można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Giżycku  przy al. 1 Maja, budynek nr 14, pokój nr 5 albo pod nr telefonów: 87 7324 132 do 134 lub  w formie elektronicznej, adres e-mail: grazyna.bogdanowicz@gizycko.pl a w sprawach głosowania korespondencyjnego – pok.203, tel. 87 7324 145, adres e-mail: kazimierz.smolak@gizycko.pl

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 października 2015 r. (niedziela) w godzinach od 700  do 2100.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub każdy dokument z fotografią umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Dokumentem tym nie może być "książeczkowy" dowód osobisty.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.09.2015
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Iwaszkiewicz Burmistrz Giżycka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2015 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 1262
24 września 2015 14:14 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_obowdy_glosowania_2015_mgizycko1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 września 2015 14:14 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Usunięcie załącznika [obwieszczenie__obwody_glosowania_2015_mgizycko.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 września 2015 14:39 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)