Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Logo jednostki

Adres

ul. Sikorskiego 3 b

11-500 Giżycko

Telefon

087 7324 162

Telefon

087 429 13 36

Stanowiska

O Centrum

Uchwałą nr XLVI/20/02 z dnia 26 kwietnia 2002r utworzono jednostkę budżetową pod nazwą Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Giżycku.

Z dniem 6 lutego 2007r. weszła w życie uchwała nr IV/26/06 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zmiany statutu Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zmiany nazwy jednostki budżetowej na Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, zwaną dalej Centrum Profilaktyki, ul Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, NIP 845-18-09-512, REGON 519454021.

Zadania Centrum Profilaktyki obejmują m.in: profilaktykę uzależnień oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej;
profilaktykę zdrowotną i ochronę zdrowia mieszkańców; psychoedukację i
socjoterapię dzieci, młodzieży oraz osób uzależnionych od alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych i ich rodzin; udzielanie rodzinom, w których
występują problemy uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych,
pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
domową; organizowanie akcji promujących podnoszenie świadomości społecznej w
zakresie używania napojów alkoholowych oraz przyczyn i skutków uzależnienia;
wakacyjne formy pracy wychowawczo-terapeutycznej dla dzieci i rodziców;
aktywizację osób starszych poprzez profilaktykę zdrowotną, zajęcia
rehabilitacyjno-integracyjne, kulturalne, artystyczne i działania
edukacyjne; czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób
uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W
ramach Centrum Profilaktyki funkcjonuje Świetlica Socjoterapeutyczna,
Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej „Pełna Chata”, Punkt konsultacyjny
(poradnictwo prawne, terapeutyczne, pedagogiczne i psychologiczne), Streetworking Giżycko, Klub Seniora i Giżycki Uniwersytet III Wieku.

Załączniki

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2008 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 14016
17 października 2019 08:33 (Ewa Ostrowska) - Aktualizacja załącznika.
17 października 2019 08:33 (Ewa Ostrowska) - Dodanie załącznika.
17 października 2019 08:31 (Ewa Ostrowska) - Dodanie załącznika.