Przedszkole Miejskie Nr 4

Adres

Władysława Jagiełły 3

11-500 Giżycko

Telefon

087 428 98 38

Fax

087 428 98 38

Stanowiska

Informacja

Uchwała nr XXVI/104/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 grudnia 2004r


w sprawie : przekształcenia jednostek budżetowych w zakłady budżetowe.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art.18 ust.3 pkt. 2 oraz art.19 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148, zmiany: Dz.U. z 2001r Nr 88, poz. 961; z 2002r Nr 153, poz. 1271; z 2003r Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851; z 2004r Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r nr 256, poz. 2572) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:


§ 1. Jednostki budżetowe :
1. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Giżycku,
2. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku,
przekształcić z dniem 1 stycznia 2005 roku w zakłady budżetowe.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


Przewodniczący

Andrzej Kralkowski

Załączniki

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2008 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5927
11 września 2020 12:23 (Iwona Słowikowska) - Aktualizacja danych jednostki.
13 marca 2017 09:10 (Dawid Klukiewicz) - Aktualizacja danych jednostki.
27 września 2016 11:05 (Grażyna Piotrowicz) - Usunięcie stanowiska.