Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku

Logo jednostki

Adres

Wodociągowa 15

11-500 Giżycko

Telefon

87 428 56 06

Telefon

87 428 40 42

Fax

87 428 49 77

Stanowiska

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

Kierownik Zespołu

O Ośrodku

Ośrodek, którego dyrektorem jest Jarosław Borowski, zajmuje się pomocą osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej i zdrowotnej, które nie są w stanie wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia pokonać istniejące trudności. Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, niepełnosprawności, alkoholizmu lub narkomanii oraz potrzeby usług opiekuńczych. Świadczenia pomocy udzielane są w różnej formie w zależności od sytuacji rodziny. Udzielana jest również pomoc w formie pracy socjalnej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP mieści się na stronie http://epuap.gov.pl

adres skrzynki ESP: /mopsGizycko/skrytka

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE WNIOSKI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, OPIEKUŃCZYCH, WYCHOWAWCZYCH, PROGRAMU "DOBRY START" ORAZ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.

DROGI BENEFICJENCIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I OPIEKUŃCZYCH, WYCHOWAWCZYCH, PROGRAMU "DOBRY START" ORAZ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. NA STRONACH MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, LINK:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

, ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE KOMPLETY AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH WZORÓW WNIOSKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI w/w ŚWIADCZEŃ (format pdf). FORMULARZE MOŻNA SAMODZIELNIE POBRAĆ I WYDRUKOWAĆ.
ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z TEJ FORMY POZYSKIWANIA FORMULARZY WNIOSKÓW ZE ŚR, ŚW, PDS ORAZ FA.

Załączniki

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2008 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 56420
03 października 2019 13:40 (Edyta Klein) - Aktualizacja danych jednostki.
03 października 2019 13:34 (Edyta Klein) - Aktualizacja danych jednostki.
03 października 2019 13:32 (Edyta Klein) - Aktualizacja danych jednostki.