Uchwały Rady - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXV/84/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: o zmianie uchwały nr XIX/25/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia w sprawie zasad zarządzania komunalnymi lokalami użytkowymi i garażami UNIEWAŻNIONA

Uchwała nr XXV/84/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004r. została unieważniona decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 stycznia 2005 r. Uchwała nr XXV/84/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie :o zmianie uchwały nr XIX/25/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia...

Uchwała nr XXIX/36/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie: regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko UNIEWAŻNIONA

Uchwała nr XXIX/36/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 marca 2005r. została unieważniona decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2005 r. Uchwała nrXXIX/36/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania...

Uchwała nr XXXII/65/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości UNIEWAŻNIONA

Uchwała nr XXXII/65/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005r. została unieważniona decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lipca 2005 r. Uchwała nr XXXII/65/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia...

Uchwała nr XXXII/71/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: zmiany statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego- Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku UNIEWAŻNIONA

Uchwała nr XXXII/71/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005r. została unieważniona decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lipca 2005 r. Uchwała nr XXXII/71/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie zmiany statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego- Gospodarka Odpadami...

Uchwała nr XXXII/72/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: określenia zasad dofinansowania ze środków Gminy Miejskiej Giżycko kosztów likwidacji źródeł energii cieplnej o „niskiej emisji” UNIEWAŻNIONA

Uchwała nr XXXII/72/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005r. została unieważniona decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 lipca 2005 r. Uchwała nr XXXII/72/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie określenia zasad dofinansowania ze środków Gminy Miejskiej Giżycko kosztów...

Uchwała nr XXXVI/118/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie: zbycia nieruchomości UNIEWAŻNIONA

Uchwała nr XXXVI/118/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2005r. została unieważniona decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2005 r. Uchwała nr XXXVI/118/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a...

Uchwała nr II/9/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie: określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej UNIEWAŻNIONA

Uchwała nr II/9/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006r. została unieważniona decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2006 r. Uchwała nr II/9/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Na podstawie art. 18a...

Uchwała nr XLV/97/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie: zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Giżycku UNIEWAŻNIONA

Uchwała nr XLV/97/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. została unieważniona decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 października 2006 r. Uchwała nr XLV/97/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Profilaktyki...

Uchwała nr XLIV/80/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku UNIEWAŻNIONA

Uchwała nr XLIV/80/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. została unieważniona decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 października 2006 r. Uchwała nr XLIV/80/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w...