Uchwały Rady - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XI/65/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ulicy Kolejowej w Giżycku UNIEWAŻNIONA

Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność uchwały Nr XI/65/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ul. Kolejowej w Giżycku z powodu istotnego naruszenia prawa. Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.317.2011 z dnia 1 sierpnia...

Uchwała nr XXX/24/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: ustalenia minimalnego poziomu zasobu mieszkaniowego gminy oraz określenia form jego wykorzystania UNIEWAŻNIONA

Wojewoda W-M stwierdził nieważność uchwały Nr XXX/24/09 z dnia 23 kwietnia 2009r. – Rozstrzygnięcie Nadzorcze PN.0911-199/09 &

Uchwała nr XX/20/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie: wieloletniego programu gospodarczego UCHYLONA

Uchyla się uchwałą Rady Miejskiej nr XXX/28/09 z dnia 23 kwietnia 2009r. uchwałę Nr XX/20/08 z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie wieloletniego programu gospodarczego

Uchwała nr XVI/121/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w gminnych jednostkach organizacyjnych UNIEWAŻNIONA

Uchwała nr XVI/121/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w gminnych jednostkach organizacyjnych. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:...

Uchwała nr XI/65/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r. w sprawie: zamiany nieruchomości UCHYLONA

Uchwałą nr XLIII/57/10 Rady Miejskiej w Giżycku z 1 lipca 2010 roku uchyla się uchwałę nr XI/65/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości. Uchwała nr XI/65/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a...

Uchwała nr XLI/35/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości UCHYLONA

Uchylenie uchwały nr XLI/35/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie dzierżawy nieruchomości na podstawie uchwały nr X/54/07 z dn. 11 lipca 2007r. Uchwała nr XLI/35/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie dzierżawy nieruchomości. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Uchwała nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie: uchwalenia kierunków działania Burmistrza UNIEWAŻNIONA

Stwierdzenie nieważności uchwały nr IX/52/07 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia kierunków działania Burmistrza, z powodu istotnego naruszenia prawa na podstawie Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Warm. – Mazursk. z dn. 27 lipca 2007r. NK.0911-274/07 Uchwała nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w...

Uchwała nr XXIV/72/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 października 2004 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi UNIEWAŻNIONA

Uchwała nr XXIV/72/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 października 2004r. została unieważniona decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 listopada 2004 r. Uchwała nr XXIV/72/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 października 2004r. w sprawie rozpatrzenia skargi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt...