Uchwały Rady - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XVI/121/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w gminnych jednostkach organizacyjnych UNIEWAŻNIONA

Uchwała nr XVI/121/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w gminnych jednostkach organizacyjnych. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:...

Uchwała nr XI/65/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r. w sprawie: zamiany nieruchomości UCHYLONA

Uchwałą nr XLIII/57/10 Rady Miejskiej w Giżycku z 1 lipca 2010 roku uchyla się uchwałę nr XI/65/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości. Uchwała nr XI/65/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a...

Uchwała nr XLI/35/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości UCHYLONA

Uchylenie uchwały nr XLI/35/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie dzierżawy nieruchomości na podstawie uchwały nr X/54/07 z dn. 11 lipca 2007r. Uchwała nr XLI/35/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie dzierżawy nieruchomości. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Uchwała nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie: uchwalenia kierunków działania Burmistrza UNIEWAŻNIONA

Stwierdzenie nieważności uchwały nr IX/52/07 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia kierunków działania Burmistrza, z powodu istotnego naruszenia prawa na podstawie Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Warm. – Mazursk. z dn. 27 lipca 2007r. NK.0911-274/07 Uchwała nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w...

Uchwała nr XXIV/72/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 października 2004 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi UNIEWAŻNIONA

Uchwała nr XXIV/72/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 października 2004r. została unieważniona decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 listopada 2004 r. Uchwała nr XXIV/72/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 października 2004r. w sprawie rozpatrzenia skargi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt...

Uchwała nr XXV/84/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: o zmianie uchwały nr XIX/25/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia w sprawie zasad zarządzania komunalnymi lokalami użytkowymi i garażami UNIEWAŻNIONA

Uchwała nr XXV/84/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004r. została unieważniona decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 stycznia 2005 r. Uchwała nr XXV/84/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie :o zmianie uchwały nr XIX/25/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia...

Uchwała nr XXIX/36/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie: regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko UNIEWAŻNIONA

Uchwała nr XXIX/36/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 marca 2005r. została unieważniona decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2005 r. Uchwała nrXXIX/36/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania...

Uchwała nr XXXII/65/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości UNIEWAŻNIONA

Uchwała nr XXXII/65/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005r. została unieważniona decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lipca 2005 r. Uchwała nr XXXII/65/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia...

Uchwała nr XXXII/71/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: zmiany statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego- Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku UNIEWAŻNIONA

Uchwała nr XXXII/71/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005r. została unieważniona decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lipca 2005 r. Uchwała nr XXXII/71/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie zmiany statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego- Gospodarka Odpadami...