Przetargi

Zapytanie ofertowe na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz wiatrołomów i wiatrowałów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Burmistrz Miasta Giżycka zaprasza do złożenia oferty na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz wiatrołomów i wiatrowałów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko:

I. Opis przedmiotu:

Przedmiotem zapytania jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz wiatrołomów i wiatrowałów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2020r.

II. Sprzedaż drewna będzie odbywała się zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 05 marca 2019r. w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarowania drewnem pozyskiwanym z wycinki drzew oraz wiatrołomów z terenów należących do Gminy Miejskiej Giżycko zmienionym Zarządzeniem nr 60/2019 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 19 marca 2019r.

III. Dokumenty, jakie należy przedłożyć: Wypełniony i podpisany formularz ofertowo-cenowy – wg. załączonego wzoru.

IV. Minimalna cena zakupu:  38,40 zł/m3 brutto.

V. Kupujący składający ofertę nie może zaoferować ceny niższej niż minimalna cena zakupu.

VI.Kryterium wyboru: najwyższa cena.

VII. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

- W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy informacjazostanie dostarczona/wysłana niezwłocznie.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- odwołania zapytania ofertowego i unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

- zmiany warunków postepowania do terminu otwracia ofert, informując o tym na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. W sytuacji, gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną, może wydłużyć termin do złożenia oferty,

- zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru ofery,

-zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

-żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

-wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

IX. Ofertę  cenową proszę przesłać do dnia  29.03.2019r.  włącznie do godz. 11.00 na adres: Urząd Miejski w Giżycku, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko lub na adres e-mail: edyta.polak@gizycko.pl ; tel. kontaktowy 87 73 24 131 (Edyta Polak),

  • Oferta powinna zawierać opis Zakup drewna pozyskanego
    z wycinki drzew oraz wiatrołomów i wiatrowałów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.03.2019r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Edyta Polak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2019 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Polak
Ilość wyświetleń: 628
05 kwietnia 2019 09:59 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [img4050940590001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 marca 2019 12:27 (Edyta Polak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 marca 2019 12:26 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [zarzadzenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)