Przetargi

Zapytanie o oszacowanie wartości zamówienia: Opracowanie analizy wykonalności i koncepcji programowo - przestrzennej Centrum Aqua Mazury w Giżycku /do 24 sierpnia/

BP.041.2.26.4.2015.DP                                                                                                             29 lipca 2015r.


  Zapytanie o oszacowanie wartości zamówienia:
Opracowanie analizy wykonalności
i koncepcji programowo - przestrzennej
Centrum Aqua Mazury w Giżycku


1.  INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
1.1 Przedmiotem postępowania jest ustalenie szacunkowej wartości zamówienia: Opracowania analizy wykonalności i koncepcji programowo - przestrzennej Centrum Aqua Mazury w Giżycku w zakresie szczegółowo określonym w punkcie 2 zapytania (Pełna treść zapytania w załącznikach).
W celu przeprowadzenia rozeznania cenowego, w przypadku Państwa zainteresowania przyszłym zamówieniem, zwracamy się z uprzejma prośbą o oszacowanie i przesłanie wartości zamówienia z wyodrębnieniem dwóch części zamówienia w załączonym Formularzu ofertowym (załącznik nr 3). Zamawiający dopuszcza możliwość oszacowania jedynie jednej z dwóch części zamówienia.

Szacunkowa wartość zamówienia
Koncepcja programowo – przestrzenna opisana szczegółowo w pkt. 2.3.1 zapytania (Pełna treść zapytania w załącznikach):
- Cena netto w PLN ……………..
- Cena brutto w PLN …………….
Analiza wykonalności inwestycji opisana szczegółowo w pkt. 2.3.2 zapytania (Pełna treść zapytania w załącznikach):
Wstępne studium wykonalności
- Cena netto w PLN ……………..
- Cena brutto w PLN …………….
Pełne studium wykonalności
- Cena netto w PLN ……………..
- Cena brutto w PLN …………….

W przypadku Analizy wykonalności opisanej w pkt. 2.3.2. Wykonawcy mogą zaproponować swój własny podział zakresu merytorycznego wstępnego studium wykonalności i pełnego studium wykonalności, który ich zdaniem pozwoli w sposób bardziej skuteczny ustalić na podstawie wstępnego studium wykonalności, czy dalsze zaangażowanie finansowe w przedsięwzięcie i przygotowanie pełnej analizy wykonalności w celu realizacji przedmiotowej inwestycji jest zasadne. W przypadku podania własnej propozycji, Wykonawcy są proszeni o przedstawienie zakresu obu opracowań i podanie cen za opracowania w zaproponowanym przez siebie kształcie, jeśli różnią się one od cen zaproponowanych powyżej.
Zaproponowany kształt i zakres opracowań powinien spełniać wymogi obowiązujących przepisów i wytycznych, w tym przepisów opisanych w pkt. 2.4 zapytania (Pełna treść zapytania w załącznikach).

Wstępne studium wykonalności w kształcie zaproponowanym przez Wykonawcę
- Cena netto w PLN ……………..
- Cena brutto w PLN …………….
Pełne studium wykonalności w kształcie zaproponowanym przez Wykonawcę
- Cena netto w PLN ……………..
- Cena brutto w PLN …………….
Wstępne studium wykonalności w kształcie zaproponowanym przez Wykonawcę – zakres opracowania:
1.
2. …
Pełne studium wykonalności w kształcie zaproponowanym przez Wykonawcę – zakres opracowania
1.
2. …


2. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w terminie 7dni od dnia zawarcia umowy i wykonał je w przeciągu 4 miesięcy od daty zawarcia umowy:                     
-Opracowanie 3 wstępnych wersji koncepcji o których mowa w pkt. 2.3.1 podpunkt IV zapytania: 1 miesiąc (Pełna treść zapytania w załącznikach);
-Pozostały zakres: 4 miesiące


Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres dominika.piotrowska@gizycko.pl do 24 sierpnia 2015 r. (piątek) do końca dnia w Formularzu ofertowym (załącznik nr 3).

Kontakt w sprawie kwestii technicznych dokumentacji: Anita Chmielewska 87 7324 144 lub Ewa Kuliś 87 7324 120.

 

Informujemy, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

 

ZAŁĄCZNIKI
Pełna treść zapytania
Załącznik nr 1 - Założenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego nabrzeża jeziora Niegocin
Załącznik nr 2 - Teren planowanej inwestycji  
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.07.2015
Dokument wytworzony przez: Biuro Projektów (BP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dominika Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lipca 2015 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dominika Piotrowska
Ilość wyświetleń: 1991
03 września 2015 12:25 (Dominika Piotrowska) - Dodanie załącznika [zestawienie_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2015 11:49 (Jagoda Nowicka) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2015 11:49 (Jagoda Nowicka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__teren_planowanej_inwestycji_wersja_uproszcz_opis_z_dn _06082015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)