Biuro Projektów (BP)

Biuro Projektów, do którego zadań należy
a) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych (europejskich i krajowych) na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych oraz pozainwestycyjnych,
b) przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej,
c) informowanie komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych,
d) opracowywanie i składanie wniosków o przyznanie środków z innych funduszy,
e) współpraca w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocowych z jednostkami organizacyjnymi Miasta, partnerami zagranicznymi i miastami partnerskimi,
f) zarządzanie projektami, współpraca i udział w pracach zespołów zarządzających projektami, rozliczanie projektów,
g) sporządzanie, obsługa oraz realizacja programów rewitalizacji Miasta,
h) monitorowanie realizacji celów i wskaźników projektów,
i) prowadzenie korespondencji z instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu w zakresie merytorycznym,
j) współpraca z samorządami innych krajów (w tym miast partnerskich)w zakresie pozyskiwania środków.

źródło: Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku - Zarządzenie Nr 213/2016
Burmistrza Miasta Giżycka z 31 marca 2016 r.

Stanowiska

(Kierownik Biura Projektów)

Kierownik Biura Projektów

Inspektor Biura Projektów

Pomoc administracyjna Biura Projektów

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Partnerstwo Publiczno – Prywatne (PPP)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2015 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 6633
02 marca 2020 08:57 (Grażyna Piotrowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Pomoc administracyjna Biura Projektów.
02 marca 2020 08:57 (Grażyna Piotrowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor Biura Projektów.
02 marca 2020 08:57 (Grażyna Piotrowicz) - Dodanie stanowiska: Pomoc administracyjna.