Przetargi

„Dostawa oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku w lokalizacji Giżycko, Al. 1 Maja 14”

Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie zadania:

 

Dostawa oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku”


 I. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku w lokalizacji Giżycko, Al. 1 Maja 14”

II. Zakres przedmiotowy zamówienia:

Dostawa do siedziby Zamawiającego oprogramowania antywirusowego o minimalnych parametrach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej Załącznik Nr 1.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

  • Wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2,
  • Wypełnione prawidłowo oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik Nr 3,

IV. Termin wykonania zamówienia: do dnia 24.04.2015 r.
V. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
VI. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
VII. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
VIII. Termin składania ofert upływa dnia  16.04.2015 r. o godz. 10.00.

Oferty dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, pok. nr 104, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Dostawa oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku”.
IX. Termin związania ofertą – 30 dni.
X. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Główny Specjalista Mirosław Domysławski– tel. 87 732 41 40,

Główny Specjalista Szymon Grabowski – tel. 87 732 41 40.

XI.      Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-04-09
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Szymon Grabowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2015 10:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Domysławski
Ilość wyświetleń: 1429
24 kwietnia 2015 11:28 (Mirosław Domysławski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2015 11:28 (Mirosław Domysławski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2015 11:28 (Mirosław Domysławski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)